Nov substrat za določanje aktivnosti lakaz

Sodelujoča skupina Inge Matijošyte iz Centra za znanosti o življenju na Inštitutu za biotehnologijo Univerze v Vilni v Litvi je razvila nov substrat za določanje aktivnosti lakaze, Ferbamin. Lakaze so vsestranski encimi, ki katalizirajo oksidacijske reakcije, povezane z redukcijo molekularnega kisika v vodo. Omogočajo razgradnjo lignina, razstrupljanje industrijskih odpadnih voda in številne druge biotehnološke aplikacije, vključno z razgradnjo ksenobiotikov, biosenzorji in nanobiotehnologijo. Na novo sintetiziran substrat fenazinskega tipa izkazuje neprimerljivo stabilnost v vodnih medijih brez potrebe po organskih topilih. Njegov razvoj zapolnjuje kritično vrzel pri visoko zmogljivem preverjanju aktivnosti lakaz. Da bi dokazali neverjetno uporabnost Ferbamina pri odkrivanju aktivnosti lakaz iz naravnih virov, se je povezala z Odsekom za biotehnologijo, kjer smo pripravili 65 izvlečkov iz 42 različnih vrst višjih gliv. Testi so pokazali učinkovitost Ferbamina pri odkrivanju aktivnosti lakaz v različnih virih, od komercialnih izdelkov do izvlečkov gliv. Zlasti je bila aktivnost lakaze prvič zaznana pri 26 vrstah gliv, kar je razširilo naše razumevanje njihovega biokatalitskega potenciala. Združljivost Ferbamina z živimi mikroorganizmi poudarja njegovo vsestranskost in omogoča nemoteno vključevanje v raziskovalne metode. Zaradi preproste uporabe predstavlja dragoceno orodje za funkcionalno analizo lakaz.
DOI: 10.1007/s00253-023-12958-7

Categories: Prva stran