Oprema

Strokovno znanje

Analiza DNA in RNA

 • DNA kloniranje
 • Analiza PCR in qPCR
 • Agarozna elektroforeza
 • DNA in RNA izolacija
 • Analiza FISH
 • RNA-protein PLA
 • RNA in DNA “pull down"
 • Premreženje
 • Interakcije RNA-RNA (metodi PARIS in  COMRADES)

Analiza proteinov

 • SDS PAGE in prenos western
 • Mikrotermoforeza
 • Imunoprecipitacija/ko-imunoprecipitacija
 • Imunocitokemija
 • ELISA
 • Interakcije protein-protein (PLA, BioID, APEX)
 • Označevanje proteinov
 • Glikoproteomika

Izražanje in čiščenje rekombinantnih proteinov 

 • Bakterijski ekspresijski sistemi (Escherichia coli, Lactococcus lactis)
 • Sesalčji ekspresijski sistemi
 • Mutageneza
 • Sistemi čiščenja: Afinitetna  kromatografija, 4C gelska filtracijska kromatografija, ionsko-izmenjevalna kromatografija – hitra proteinska tekočinska kromatografija (FPLC) za raziskovalne namene in maloserijska preparatorna kromatografija
 • Ultrafiltracija (do 500 mL)

Celična biologija

 • Humane celične linije in primarne celične kulture (IPS, fibroblasti,
  nevronske celice, tumorske celice, imunske celice, celice GIT, tumorske
  matične celice, …)
 • Testi diferenciacije
 • Utišanje in nadizražanje proteinov (transfekcija, lentivirusna transdukcija)
 • Gensko urejanje s sistemom CRISPR Cas
 • 3D celični modeli (večcelični sferoidi)
 • Funkcijski testi migracije in invazije
 • Indirektne (transwell komore) in direktne celične kulture (monosloji in sferoidi)
 • Interakcije med bakterijami in gostiteljskimi celicami (adhezija, invazija, proliferacija) 

Pretočna citometrija in sortiranje celic

 • Fenotipizacija in funkcijska analiza imunskih celic
 • Testi citotoksičnosti
 • Testi celične smrti
 • Testi viabilnosti
 • Analiza proliferacije in celičnega cikla
 • Izolacija in fenotipizacija tumorskih matičnih celic

Biotehnologija bakterij 

 • Genetski inženiring bakterijskih celic
 • Površinsko izražanje proteinov
 • Določanje viabilnosti bakterij
 • Kinetika rasti bakterij
 • Orodje za genomski inžinering Lactococcus lactis na osnovi CRISPR
 • Elektroporacija Gram-pozitivnih bakterij
 • Ocena biološke varnosti GSO

MIkrobiologija bakterij in gliv

 • Biološki testi za protibakterijsko delovanje spojin
 • Analiza spojin proti bakterijski adheziji in tvorbi biofilma s fluorescenčno mikroskopijo (učinki na viabilnost ter sestavo in strukturo biofilma)
 • Sistem za rast biofilma (statični in dinamični)
 • Mikrofluidika
 • Profil izražanja proteinov pri baktrerijah (citoplazemski in površinski proteini)
 • Bakterijska genomika

Glikobiologija

 • Izolacija in karakterizacija kompleksnih bakterijskih in glivnih glikanov (tejhojske kisline, kapsule, peptidoglikani, itd.)
 • Izolacija naravnih lektinov iz kompleksnih vzorcev iz okolja
 • Karakterizacija in označevanje lektinov
 • Glikoproteomika (diferencionalno označevanje glikanov, deglikozilacija)
 • Lektinski prenos western za detekcijo glikanov in glikoproteinov

Vrednotenje encimov in inhibitorjev

 • Nizko molekularni inhibitorji
 • Naravni proteinski inhibitorji
 • Encimska kinetika
 • Analiza in razvoj cimografije  (proteolitična aktivnost,  L-amino kislinsko oksidazna aktivnost, holinesterazna aktivnost itd.)

Oprema

Pretočni citometer

Attune™ NxT Flow Cytometer, modra/rdeča/violična/rumena
ThermoFischer
 

Celični sorter

S3e Cell Sorter
BioRad
 

Mikrotermoforeza

Monolith NT115.pico Red
Nanotemper Technologies
 
Kontaktna oseba: dr. Ana Mitrović

IXplore Spin sistem za mikroskopiranje z visoko ločljivostjo

več

(1) povsem motorizirane Olympus IX83 invertne platforme opremljene z

(2) CSU-W1 spining disc konfokalnim skenerjem, 2 digitalnima sCMOS kamerama, live-imaging kamrico in software programom CellSens Dimension 3D Deconvolution solution Imaging.

Konfokalni mikroskop

Confocal laser scaning microscope LSM710
Carl Zeiss
 
Kontaktna oseba: doc. dr. Helena Motaln

Fluorescentni invertni mikroskop

EVOS M5000 Imaging System
Thermo Fisher
 
Kontaktna oseba: dr. Ana Mitrović

Kompaktni invertni mikroskop

Olympus CKX53
Olympus
 
Kontaktna oseba: dr. Nika Janež

Fluorescentni invertni mikroskop

AxioObserver Z1
Carl Zeiss
 
Kontaktna oseba: dr. Nika Janež

Sistem za slikanje

ChemiDoc Imaging System
BioRad
 
Kontaktna oseba:

Prenos western

SDS PAGE and Western Blot system
BioRad
 
Kontaktna oseba:

Spektrofluorimeter

Infinite M1000
Tecan
 

Kontaktna oseba: dr. Ana Mitrović

Sistem za hitro proteinsko tekočinsko kromatografijo (FPLC)

AKTA Fast Protein Liquid Chromatography System
GE Healthcare Life Sciences

Kontaktna oseba:

PCR

Mastercycler Nexus X2
Eppendorff
 
Kontaktna oseba:

Celični laboratoriji

1. in 2. varnostni razred

Kontaktna oseba: dr. Milica Perišić Nanut, doc. dr. Helena Motaln

Sistem za spremljanje živih celic

Komora za spremljanje živih celic na kofokalnem mikroskopu
Tokai
 
Kontaktna oseba: doc. dr. Helena Motaln

Sistem za mikrofluidiko

Mikrofluidni sistem (FlowEZ 1000 mbar, 15 ml P-Caps, CO2 mixer, thermoblock, M-switch)
Fluigent
 

Hibridizacijska pečica in UV premreževalnik

UPV HL-2000 Hybrilinker 230V and 254nm crosslinker
UPV Life science equipment
 
Kontaktna oseba: Urša Čerček

Premreževalnik

CL-1000 Ultraviolet Crosslinker
UPV Life science equipment
 
Kontaktna oseba: Urša Čerček

Elektroporator

BTX Gemini X² – elektroporacijski sistem z dvema valovnima oblikama (za dve kiveti)
Harvard Apparatus BTX

BeadBeater