Nevrodegeneracija

Molekularni mehanizmi nevrodegeneracije

V naši skupini raziskujemo molekularne procese, povezane z nevrodegenerativnimi obolenji, kot so amiotrofična lateralna skleroza (ALS), fronto-temporalna demenca (FTD) in Alzheimerjeva bolezen. Osredotočamo se predvsem na povezavo teh obolenj z okvarami znotrajceličnega jedrnega transporta, odzivom celic na stres in s spremembami do katerih prihaja pri znotrajceličnih makromolekularnih interakcijah (interakciji protein-protein in protein-RNA).
Proteina TDP-43 in FUS spadata med glavne dejavnike povzročitve agregacije znotrajceličnih proteinov pri ALS in FTD. To sta pretežno jedrna proteina, ki sodelujeta pri prepisovanju in transportu RNA. Zato je večina našega dela osredotočenega na jedrni transport teh proteinov, njune vezavne lastnosti za RNA in na patološki pomen njunih interakcij z RNA in ostalimi proteini. Naše delo sega tudi na področje funkcionalne genetike, patologije in molekularnih mehanizmov ekspanzijske mutacije heksanukleotidnih zaporedij v intronu gena C9Orf72. Pokazali smo, da lahko toksičnost te mutacije izvira iz preobilja zaporedij ponavljajoče se RNA v celici, kot tudi iz preobilja proteinov sestavljenih iz di-peptidnih ponovitev, ki se prevedejo iz takšne RNA. Ob tem nam je uspelo dokazati, da RNA iz kodirajoče verige DNA lahko tvori G-kvadruplekse, medtem ko prepisano proti-smiselno zaporedje RNA lahko tvori i-motive / protonirane lasnice. Okarakterizirati nam je uspelo proteine, ki vežejo oba tipa RNA, ki se prepisuje iz C9Orf72..
Sodelujemo tudi v številnih mednarodnih konzorcijih za genetsko karakterizacijo ALS.

Izbrane publikacije