Projekti

Program

P4-0127 Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje
Janko Kos
Trajanje: 1.1.2004―31.12.2024
 

P4-0432 Morska in mikrobna biotehnologija
Ana Rotter (B3: Jerica Sabotič)
Trajanje: 1.1.2022 – 31.12.2027

 

Projekti

J3-4503 Nepravilnosti v translaciji, ki so podlaga za amiotrofično lateralno sklerozo in frontotemporalno demenco povezano z mutacijo v genu C9orf72
Vodja: Boris Rogelj
Trajanje: 1. 10. 2022 – 30.9.2025

J3-4531 Antimikrobne površine na podlagi kontakta na zahtevo: strategija za nadzor okužb prijazna ljudem in okolju
Vodja: Marija Vukomanović (B3: Milica Perišić Nanut)
Trajanje: 1. 10. 2022 – 30.9.2025

J4-4555 Napovedovanje patogenosti in perzistence bakterij Listeria monocytogenes na osnovi značilnosti njihovih biofilmov in surfaktoma s pomočjo strojnega učenja
Vodja: Jerica Sabotič
Trajanje: 1. 10. 2022 – 30.9.2025

J7-4420 Selektivno mehansko odstranjevanje bakterijskih biofilmov s konjugiranimi magnetnimi nanodelci
Vodja: Aleš Berlec
Trajanje: 1. 10. 2022 – 30.9.2025

L7-4567 VUV in UV sevanje iz plazme – metoda za učinkovito dekontaminacijo Aflatoksinov
Vodja: Nina Recek (B3: Helena Motaln)
Trajanje: 1. 10. 2022 – 30.9.2025

Z4-4566 Razvoj mlečnokislinskih bakterij za ciljano dostavo protitumorskih učinkovin
Vodja: Abida Zahirović
Trajanje: 1. 10. 2022 – 30.9.2024

J7-4639 Protibakterijske zlitine: razvoj z aditivno 3D tehnologijo, karakterizacija in klinična uporaba
Vodja: Ingrid Milošev (B3: Helena Motaln)
Trajanje: 1. 10. 2022 – 30.9.2025

J7-4418 Nanovlakna za sočasno dostavo koktajlov izbrane mikrobiote in protimikrobnih učinkovin za lokalno zdravljenje vaginalnih infekcij
Vodja: Špela Zupančič (B3: Aleš Berlec)
Trajanje: 1. 10. 2022 – 30.9.2025

J4-4548 Mikroplastika kot vektor mikrobne kontaminacije, okužbe in odpornosti: primer bakterij Campylobacter v proizvodnji perutninskega mesa
Vodja: Anja Klančnik (B3: Jerica Sabotič)
Trajanje: 1. 10. 2022 – 30.9.2025

J3-3079 Baktericidna nanorezila: preizkus bimodalnega mehanokemijskega odstranjevanja trdovratnih biofilmov
Vodja: Stane Pajk (B3: Jerica Sabotič)
Trajanje: 1.12.2021 – 30.11.2024

J3-3071 Katepsina B in X v tumorskih matičnih celicah raka dojke – molekulske tarče in pomen za protitumorno terapijo
Vodja: Ana Mitrović
Trajanje: 1. 10. 2021 – 30.9.2024

J4-3088 Med-bakterijska dinamika biofilma: vpliv na tvorbo in strukturo biofilma bakterij Campylobacter z namenom razvoja novih inovativnih strategij nadzora
Vodja: Anja Klančnik (B3: Jerica Sabotič)
Trajanje: 1. 10. 2021 – 30.9.2024

J4-3096 Rekombinantni probiotiki kot bio-alternativni protimikrobni pristop proti bakteriji Clostridioides difficile
Vodja: Borut Štrukelj (B3: Aleš Berlec)
1.10.2021 – 30.9.2024

Cell4Chem (ERA-Net CoBioTech) Inženirstvo mikrobnih skupnosti za pretvorbo lignoceluloze v srednje-verižne karboksilate
Vodja: Aleš Berlec
Trajanje: 1.7.2021 – 30.6.2024

N3-0184 (CEUS GA ČR): Majhni proteinski blokatorji osi IL-23/IL-17 izločeni iz probiotičnih bakterij kot zaviralci vnetja prebavil
Vodja: Aleš Berlec
Trajanje: 1.3.2021 ― 28.2.2024

PID13158 Instruct-ERIC: Glikani bakterijske celične stene
Vodja: Jerica Sabotič
Trajanje: 1.11.2020―31.12.2020

J4-2543 Novi gobji proteini kot biopesticidi za nadzor invazivnih tujih kmetijskih škodljivcev
Vodja: Jerica Sabotič
Trajanje: 1.11.2020―31.10.2023

CA19123 Zaščita, odpornost, rehabilitacija poškodovanih okolij
PI: Andrea Pietrelli (B3: Aleš Berlec)
21.9.2020 ― 10.9.2024

J3-2516 Cistatin F kot mediator imunske supresije v mikrookolju glioblastoma
Vodja: Milica Perišić Nanut
Trajanje: 1.9.2020―31.8.2023

N3-0141 Napake v jedrnem transportu pri frontetemporalni demenci
Vodja: Boris Rogelj
Trajanje: 1.3.2020―28.2.2023

CA18238 European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology
Vodja: Ana Rotter (B3: Jerica Sabotič)
Trajanje: 1.10.2019 – 30.9.2023

J4-1776 Izboljšanje imunoterapevtske vrednosti NK celic z modulacijo cistatina F
Vodja: Janko Kos
Trajanje: 1.7.2019―30.6.2022

J4-1771 Nove protimikrobne strategije preprečevanja tvorbe biofilma z uporabo lektinov, ki inhibirajo bakterijsko adhezijo
Vodja: Jerica Sabotič
Trajanje: 1.7.2019―30.6.2022

J3-9263 Vloga paraspeklom podobnih jedrnih telesc pri patogenezi nevrodegenerativnih bolezni ALS in FTD
Vodja: Boris Rogelj
Trajanje: 1.7.2018―30.6.2021

J3-9267  Zaviranje aktivnosti katepsina X kot nov pristop za zdravljenje Parkinsonove bolezni
Vodja: Anja Pišlar (B3: Janko Kos)
Trajanje: 1.7.2018―30.6.2021

J4-9299 Mehanizmi adhezije bakterij Campylobacter kot tarča za zmanjšanje antibiotske odpornosti
Vodja: Anja Klančnik (B3: Jerica Sabotič)
Trajanje: 1.7.2018―30.6.2021

J4-9327  Ciljanje, slikanje in zdravljenje kolorektalnega raka z varnimi teranostičnimi bakterijami
Vodja: Aleš Berlec
Trajanje: 1.7.2018―30.6.2021

J3-9262 Napredne tehnologije obdelave individualiziranih 3D tiskanih implantatov za preprečevanje bakterijskih okužb
Vodja: Ita Junkar (B3: Boris Rogelj)
Trajanje: 1.7.2018―30.6.2021

J7-9399 Fazni prehodi v sistemih periodičnih nukleotidnih ekspanzij povezanih z nevrodegenerativnimi boleznimi
Vodja: Irena Drevenšek Olenik (B3: Boris Rogelj)
Trajanje: 1.7.2018―30.6.2021

L4-9325 Razvoj novih, okolju prijaznih, pristopov za inaktivacijo rastlinskih in humanih virusov v vodah
Vodja: Maja Ravnikar (B3: Boris Rogelj)
Trajanje: 1.7.2018―30.6.2021

Z3-9273 Uporaba inhibitorjev katepsinov B in X za izboljšanje protitumorne terapije
Vodja: Ana Mitrović
Trajanje: 1.7.2018―30.6.2020

J3-8201 Okvare jedrnega transporta pri nevrodegenerativnih boleznih
Vodja: Boris Rogelj
Trajanje: 1.5.2017―30.4.2020

J4-8227 Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X
Vodja: Janko Kos
Trajanje: 1.5.2017 – 30.04.2020

Z3-7307 Vloga celičnega lipidnega metabolizma pri amiotrofični lateralni sklerozi in frontotemporalni lobarni degeneraciji
Vodja: Anja Pucer Janež
Trajanje: 1.2.2017―31.12.2019

J7-7424 Analiza možnih škodljivih učinkov nanodelcev in spremljajočih mehanizmov ? od fizikalno-kemijske ter in vitro karakterizacije do aktivacije prirojenega imunskega sistema
Vodja: Vladimir B. Bregar (B3: Boris Rogelj)
Trajanje: 1.1.2016―31.12.2018

J3-6785 Genetika in farmakogenomika kronične vnetne črevesne bolezni in genetsko povezanih kroničnih imunskih bolezni
Vodja: Uroš Potočnik (B3: Boris Rogelj)
Trajanje: 1.7.2014―30.6.2017

Z3-6802 Molekularni mehanizmi atrofije skeletnih mišic: pomen za staranje, mišične bolezni in bivanje v vesolju.
Vodja: Anja Kovanda
Trajanje: 1.11.2014―30.6.2017

J3-6789 Patogeni mehanizem podaljšanih heksanukleotidnih ponovitev v genu C9orf72 pri nevrodegeneraciji
Vodja: Boris Rogelj
Trajanje: 1.7.2014―30.6.2017

J4-6811 Vloga inhibitorjev cisteinskih proteaz v citotoksičnem delovanju naravnih celic ubijalk na tumorske celice
Vodja: Janko Kos
Trajanje: 1.7.2014―30.6.2017

J3-5502 Napake v regulaciji izražanja TDP-43 pri amiotrofični lateralni sklerozi in frontotemporlani lobarni degeneraciji
Vodja: Boris Rogelj
Trajanje: 1.8.2013―31.7.2016

J4-5529 Nitroksolin in njegovi derivati kot nova protitumorska zdravila
Vodja: Kos Janko
Trajanje: 1.8.2013―31.7.2016

J7-5460 Post-transkripcijske regulacijske mreže v nevrodegenerativnih boleznih.
Vodja: Jernej Ule (B3: Boris Rogelj)
Trajanje: 1.8.2013―31.7.2016

J1-5450 Proteinsko načrtovanje rekombinantnih probiotičnih mlečnokislinskih bakterij za zdravljenje sindromov vnetega črevesa
Vodja: Borut Štrukelj
Trajanje: 1.8.2013―31.7.2016