Raziskave glivnih proteinov za varnejše zatiranje škodljivcev

Ker je zaradi prepovedi uporabe insekticidov vse težje nadzorovati nekatere škodljivce, kot so ličinke koruznega hrošča, se iščejo alternativne rešitve. Pri raziskovanju glivnih proteinov kot potencialnih bioloških insekticidov smo se osredotočili na inhibitorje proteaz, za katere je znano, da vplivajo na prebavo žuželk. V sodelovanju s partnerji v projektu FunContrAPest (ARIS J4-2543) smo v reviji Insects objavili raziskovalni članek z naslovom “Entomotoksični inhibitorji proteaz iz višjih gliv nimajo vpliva na hrošče Diabrotica v. virgifera”. Čeprav so nekateri proteini gliv učinkovito zavirali prebavne encime koruznega hrošča, so biološki poskusi pokazali le minimalne učinke na smrtnost ličink, odrasle hrošče ali izleganje jajčec. Nasprotno pa so ti proteini strupeni za ličinke koloradskega hrošča. Mikroskopska analiza je razkrila podobnosti v strukturi črevesja obeh žuželk, kar nakazuje, da je odpornost koruznih hroščev verjetno posledica prilagoditve črevesnih encimov. Čeprav so bili prvi poskusi s koruznimi hrošči neprepričljivi, vztrajamo pri raziskavah učinkov različnih glivnih proteinov. S poudarkom na varnejšem in podnebno pametnem biološkem nadzoru škodljivcev želimo razviti inovativne rešitve za trajnostno kmetijstvo.
Povezava: https://doi.org/10.3390/insects15010060

Categories: Prva stran