Pregledni članek o adhezinih bakterij Campylobacter jejuni

Jerica Sabotič in Nika Janež sta v sodelovanju z Anjo Klančnik z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani nedavno objavili pregledni članek z naslovom “Molekularne strukture, ki sodelujejo pri adheziji bakterij Campylobacter jejuni na abiotske in biotske površine”. Članek vsebuje celovit pregled molekularnih in funkcionalnih vidikov adhezije kampilobaktra, glavnega povzročitelja bakterijskega gastroenteritisa na svetu. Adhezija je namreč pomemben dejavnik patogeneze in perzistence kampilobaktrov. Opisali smo različne strukture in interakcije, ki omogočajo adhezijo bakterij C. jejuni na različne površine. Preverili smo tudi raznolikost in porazdelitev adhezinov med sevi C. jejuni iz različnih ekoloških niš ter opredelili nekatere morebitne nove adhezijske dejavnike, ki še niso bili raziskani. Interakcije protein-protein, protein-glikan in glikan-glikan so bistvene za adhezijo, pri čemer prispevajo različni dejavniki v različnih pogojih različen pomen. Avtorji poudarijo pomembnost povezovanja različnih pristopov in metod za boljše razumevanje procesa adhezije ter njegove vloge v biologiji in epidemiologiji kampilobaktrov. Z upoštevanjem številnih in medsebojno povezanih vlog proteinov, glikokonjugatov in polisaharidov želimo izboljšati strategije za učinkovito obvladovanje bakterij C. jejuni in zmanjšanje njihovega bremena za javno zdravje.

Povezava: https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2023.109918

Categories: Prva stran